"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

Real-time exchange rate
เพิ่มเพื่อน
2016-07-29 18:17:57
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 34.7 34.88
USD 50 34.6 34.88
USD 20-10 34.5 34.83
USD 5 34.4 34.83
USD 2-1 33.8 34.78
EUR 500-100 38.4 38.65
EUR 50 38.3 38.65
EUR 20-5 38.2 38.65
GBP 50 46 46.65
GBP 20-5 45.9 46.65
AUD 25.9 26.2
JPY 10,000-5,000 0.333 0.337
JPY 2,000-1,000 0.332 0.337
CNY 100-50 5.16 5.21
CNY 20-5 4.9 5.11
CNY 1 4 5.07
TWD 1.08 1.1
SGD 1,000 25.7 25.9
SGD 100-1 25.6 25.9
KRW 50,000-5,000 0.0303 0.0308
KRW 1,000 0.025 0.0308
HKD 4.46 4.52
MYR 100-50 8.55 8.65
MYR 20-5 8.35 8.65
MYR 2-1 7.5 8.55
SEK 1000 - 500 3.95 4.04
SEK 200-20 3.85 4.04
CHF 1,000 -100 35.3 35.7
CHF 50-10 35.2 35.7
NZD 24.45 25.1
CAD 26.25 26.9
NOK 1,000-500 3.98 4.07
NOK 200-50 3.88 4.07
DKK 1,000-500 5.1 5.19
DKK 200-50 5 5.19
PHP 1,000-50 0.73 0.79
PHP 20-10 0.3 0.79
VAM 0.0015 0.00167
IDR 0.0026 0.00277
INR 1000-20 0.5 0.55
INR 10-5 0.3 0.55
MOP 4.2 4.45
MMK 0.027 0.031
RUB 0.52 0.58
KHR 0.005 0.01
LAK 0.0035 0.0046
ZAR 2.16 2.35
BHD 85 93.4
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com