"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

Real-time exchange rate
เพิ่มเพื่อน
2017-03-29 17:58:49
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 34.38 34.55
USD 50 34.33 34.55
USD 20-10 34.23 34.5
USD 5 34.13 34.5
USD 2-1 33.5 34.45
EUR 500-100 37.1 37.35
EUR 50 37 37.3
EUR 20-5 36.9 37.3
GBP 50 42.95 43.4
GBP 20-5 42.85 43.4
AUD 26.2 26.45
JPY 10,000-5,000 0.31 0.3135
JPY 2,000-1,000 0.309 0.3135
CNY 100-50 4.96 5.01
CNY 20-5 4.79 4.91
CNY 1 4.2 4.9
TWD 1.14 1.155
SGD 1,000 24.65 24.8
SGD 100-1 24.6 24.8
KRW 50,000-5,000 0.0312 0.0316
KRW 1,000 0.026 0.0316
HKD 4.41 4.46
MYR 100-50 7.77 7.89
MYR 20-5 7.64 7.89
MYR 2-1 7 7.83
SEK 1000 - 500 3.81 3.91
SEK 200-20 3.77 3.91
CHF 1,000 -100 34.7 34.95
CHF 50-10 34.6 34.95
NZD 24.3 24.95
CAD 25.6 26.35
NOK 1,000-500 3.95 4.05
NOK 200-50 3.85 4.05
DKK 1,000-500 4.92 5.01
DKK 200-50 4.82 5.01
PHP 1,000-50 0.68 0.75
PHP 20-10 0.3 0.75
VAM 0.00147 0.00165
IDR 0.0025 0.0027
INR 1000-20 0.47 0.55
INR 10-5 0.25 0.55
UAE 9.1 9.55
BND 24.4 24.75
QAR 9.2 9.5
SAR 9 9.3
MOP 4.15 4.41
MMK 0.024 0.0273
RUB 0.53 0.65
KHR 0.004 0.01
LAK 0.0035 0.0046
ZAR 2.2 2.65
BHD 82 91.5
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com