"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

โปรล่าสุด 2015-08-01 / 12.00
ดูได้ที่ facebook k79exchange

Click add Line id: k79exchange

2015-11-25 17:43:21
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 35.48 35.7
USD 50 35.38 35.7
USD 20-10 35.28 35.65
USD 5 35.18 35.65
USD 2-1 34.5 35.6
EUR 500-100 37.65 38.15
EUR 50 37.55 38.15
EUR 20-5 37.55 38.15
GBP 50 53.4 54.25
GBP 20-5 53.3 54.2
AUD 25.6 25.9
JPY 10,000-5,000 0.289 0.2925
JPY 2,000-1,000 0.288 0.2925
CNY 100-50 5.49 5.56
CNY 20-5 5.25 5.47
CNY 1 4 5.47
TWD 1.09 1.12
SGD 1,000 25.15 25.4
SGD 100-1 25.05 25.4
KRW 50,000-5,000 0.0305 0.0312
KRW 1,000 0.025 0.0312
HKD 4.56 4.62
MYR 100-50 8.23 8.39
MYR 20-5 8.05 8.39
MYR 2-1 7 8.2
SEK 1000 - 500 3.95 4.11
SEK 200-20 3.85 4.11
CHF 1,000 -100 34.65 35.2
CHF 50-10 34.55 35.2
NZD 23.2 23.65
CAD 26.45 27.05
NOK 1,000-500 3.99 4.15
NOK 200-50 3.89 4.15
DKK 1,000-500 4.92 5.1
DKK 200-50 4.82 5.1
PHP 1,000-50 0.72 0.8
PHP 20-10 0.3 0.8
VAM 0.00153 0.00167
IDR 0.0024 0.00272
INR 1000-20 0.5 0.57
INR 10-5 0.3 0.57
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com