"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

โปรล่าสุด 2015-08-01 / 12.00
ดูได้ที่ facebook k79exchange

Click add Line id: k79exchange

2015-08-04 09:38:59
CURRENCY BUY SELL
USD 100 35 35.12
USD 50 34.9 35.12
USD 20-10 34.8 35.07
USD 5 34.7 35.07
USD 2-1 34 35
EUR 500-100 38.2 38.5
EUR 50 38.1 38.5
EUR 20-5 38 38.5
GBP 50 54.5 54.8
GBP 20-5 54.4 54.8
AUD 25.3 25.55
JPY 10,000-5,000 0.2815 0.2835
JPY 2,000-1,000 0.2805 0.2835
CNY 100-50 5.57 5.6
CNY 20-5 5.25 5.53
CNY 1 4 5.4
TWD 1.115 1.125
SGD 1,000 25.3 25.5
SGD 100-1 25.2 25.5
KRW 50,000-5,000 0.0294 0.0297
KRW 1,000 0.025 0.0297
HKD 4.49 4.52
MYR 100-50 9 9.1
MYR 20-5 8.9 9.1
MYR 2-1 8 9
SEK 1000 - 500 3.92 4.05
SEK 200-20 3.82 4.05
CHF 1,000 -100 36 36.25
CHF 50-10 35.9 36.25
NZD 22.8 23.25
CAD 26.55 26.95
NOK 1,000-500 4.12 4.25
NOK 200-50 4.02 4.25
DKK 1,000-500 4.98 5.14
DKK 200-50 4.88 5.14
PHP 1,000-50 0.72 0.78
PHP 20-10 0.3 0.78
VAM 0.00153 0.0016
IDR 0.0024 0.00275
INR 1000-20 0.51 0.57
INR 10-5 0.3 0.57
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com