"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

Real-time exchange rate
เพิ่มเพื่อน
2016-05-05 16:35:59
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 34.9 35.1
USD 50 34.8 35.1
USD 20-10 34.7 35.05
USD 5 34.6 35.05
USD 2-1 34 35
EUR 500-100 39.85 40.3
EUR 50 39.75 40.3
EUR 20-5 39.65 40.3
GBP 50 50.5 51.2
GBP 20-5 50.4 51.2
AUD 25.9 26.6
JPY 10,000-5,000 0.324 0.3275
JPY 2,000-1,000 0.323 0.3275
CNY 100-50 5.3 5.36
CNY 20-5 5 5.26
CNY 1 4 5.2
TWD 1.08 1.115
SGD 1,000 25.7 25.95
SGD 100-1 25.6 25.95
KRW 50,000-5,000 0.03 0.0309
KRW 1,000 0.025 0.0309
HKD 4.49 4.53
MYR 100-50 8.61 8.85
MYR 20-5 8.5 8.85
MYR 2-1 7 8.7
SEK 1000 - 500 4.25 4.34
SEK 200-20 4.15 4.34
CHF 1,000 -100 36.3 36.7
CHF 50-10 36.2 36.7
NZD 23.9 24.5
CAD 27 27.6
NOK 1,000-500 4.21 4.3
NOK 200-50 4.11 4.3
DKK 1,000-500 5.29 5.41
DKK 200-50 5.19 5.41
PHP 1,000-50 0.73 0.8
PHP 20-10 0.3 0.8
VAM 0.0015 0.00167
IDR 0.00255 0.00275
INR 1000-20 0.49 0.55
INR 10-5 0.3 0.55
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com