"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


บริการส่ง เฉพาะเงินต่างประเทศให้กับลูกค้า

Delivery Service Add LINE เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2017-12-15 18:40:00
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 32.45 32.55
USD 50 32.35 32.55
USD 20-10 32.25 32.5
USD 5 32.15 32.5
USD 2-1 31.8 32.4
EUR 500-100 38.1 38.35
EUR 50 38 38.3
EUR 20-5 37.9 38.3
GBP 50 43.45 43.75
GBP 20-5 43.35 43.75
AUD 24.75 25
JPY 10,000-5,000 0.2885 0.291
JPY 2,000-1,000 0.2875 0.291
CNY 100-50 4.85 4.91
CNY 20-5 4.68 4.81
CNY 1 4.35 4.76
TWD 1.105 1.12
SGD 1,000 24 24.2
SGD 100-1 23.9 24.2
KRW 50,000-5,000 0.0294 0.0299
KRW 1,000 0.025 0.0299
HKD 4.16 4.19
MYR 100-50 7.85 7.96
MYR 20-5 7.72 7.96
MYR 2-1 7.3 7.85
SEK 3.76 3.85
CHF 1,000 -100 32.7 33
CHF 50-10 32.6 33
NZD 22.55 22.9
CAD 25.25 25.6
NOK 3.83 3.92
DKK 5.06 5.14
PHP 1,000-50 0.59 0.69
PHP 20-10 0.3 0.69
VAM 0.00139 0.00155
IDR 0.0023 0.0025
INR 1000-20 0.46 0.52
INR 10-5 0.25 0.52
UAE 8.6 8.9
BND 23.8 24.1
QAR 8.2 8.75
SAR 8.3 8.75
MOP 4 4.15
MMK 0.0237 0.0254
RUB 0.51 0.6
KHR 0.004 0.01
LAK 0.0035 0.0045
ZAR 2.1 2.6
BHD 80 85.75
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0