"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

โปรล่าสุด 2015-08-01 / 12.00
ดูได้ที่ facebook k79exchange

Click add Line id: k79exchange

2015-10-06 17:24:04
CURRENCY BUY SELL
USD 100 36.2 36.35
USD 50 36.1 36.35
USD 20-10 36 36.3
USD 5 35.9 36.3
USD 2-1 35.2 36.25
EUR 500-100 40.4 40.75
EUR 50 40.3 40.75
EUR 20-5 40.2 40.75
GBP 50 54.7 55.3
GBP 20-5 54.6 55.3
AUD 25.55 25.85
JPY 10,000-5,000 0.301 0.3045
JPY 2,000-1,000 0.3 0.3045
CNY 100-50 5.63 5.7
CNY 20-5 5.25 5.65
CNY 1 4 5.57
TWD 1.115 1.135
SGD 1,000 25.25 25.55
SGD 100-1 25.15 25.55
KRW 50,000-5,000 0.0309 0.0314
KRW 1,000 0.025 0.0314
HKD 4.63 4.7
MYR 100-50 8.18 8.32
MYR 20-5 8 8.32
MYR 2-1 7 8.32
SEK 1000 - 500 4.23 4.35
SEK 200-20 4.13 4.35
CHF 1,000 -100 36.8 37.3
CHF 50-10 36.7 37.3
NZD 23.3 23.6
CAD 27.5 27.8
NOK 1,000-500 4.2 4.31
NOK 200-50 4.1 4.31
DKK 1,000-500 5.3 5.43
DKK 200-50 5.2 5.43
PHP 1,000-50 0.74 0.8
PHP 20-10 0.3 0.8
VAM 0.0015 0.00165
IDR 0.00245 0.00275
INR 1000-20 0.52 0.57
INR 10-5 0.3 0.57
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com