"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

2015-04-26 11:55:59
CURRENCY BUY SELL
USD 100 32.32 32.55
USD 50 32.22 32.55
USD 20-10 32.12 32.49
USD 5 32.02 32.49
USD 2-1 31.3 32.45
EUR 500-100 34.95 35.5
EUR 50 34.85 35.5
EUR 20-5 34.75 35.5
GBP 50 48.9 49.5
GBP 20-5 48.7 49.5
AUD 25 25.45
JPY 10,000-5,000 0.2715 0.2755
JPY 2,000-1,000 0.2705 0.2755
CNY 100-50 5.14 5.22
CNY 20-5 4.9 5.2
CNY 1 4 5.15
TWD 1.02 1.05
SGD 1,000 24.05 24.5
SGD 100-1 23.95 24.5
KRW 50,000-5,000 0.0296 0.0303
KRW 1,000 0.026 0.0303
HKD 4.14 4.22
MYR 100-50 8.77 9.02
MYR 20-5 8.67 9.02
MYR 2-1 7.5 8.8
SEK 1000 - 500 3.6 3.76
SEK 200-20 3.5 3.76
CHF 1,000 -100 33.5 34.2
CHF 50-10 33.4 34.2
NZD 24.45 25.1
CAD 26.3 26.8
NOK 1,000-500 3.94 4.19
NOK 200-50 3.84 4.19
DKK 1,000-500 4.5 4.75
DKK 200-50 4.4 4.75
PHP 1,000-50 0.68 0.77
PHP 20-10 0.3 0.77
VAM 0.0014 0.00155
IDR 0.00235 0.00275
INR 1000-20 0.48 0.54
INR 10-5 0.3 0.54
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com