"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

Real-time exchange rate
เพิ่มเพื่อน
2016-09-27 18:23:41
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 34.48 34.62
USD 50 34.38 34.62
USD 20-10 34.28 34.58
USD 5 34.18 34.58
USD 2-1 33.8 34.53
EUR 500-100 38.6 38.9
EUR 50 38.5 38.85
EUR 20-5 38.4 38.85
GBP 50 45 45.55
GBP 20-5 44.9 45.55
AUD 26.25 26.55
JPY 10,000-5,000 0.341 0.344
JPY 2,000-1,000 0.34 0.344
CNY 100-50 5.12 5.16
CNY 20-5 4.95 5.06
CNY 1 4.2 5.01
TWD 1.1 1.125
SGD 1,000 25.3 25.55
SGD 100-1 25.25 25.55
KRW 50,000-5,000 0.0311 0.0317
KRW 1,000 0.025 0.0317
HKD 4.42 4.47
MYR 100-50 8.33 8.45
MYR 20-5 8.2 8.45
MYR 2-1 7.5 8.35
SEK 1000 - 500 3.96 4.06
SEK 200-20 3.86 4.06
CHF 1,000 -100 35.45 35.7
CHF 50-10 35.35 35.7
NZD 25 25.5
CAD 26.3 26.7
NOK 1,000-500 4.18 4.27
NOK 200-50 4.08 4.27
DKK 1,000-500 5.13 5.21
DKK 200-50 5.03 5.21
PHP 1,000-50 0.71 0.76
PHP 20-10 0.3 0.76
VAM 0.0015 0.00165
IDR 0.0026 0.00273
INR 1000-20 0.5 0.55
INR 10-5 0.3 0.55
UAE 9.15 9.5
BND 25 25.45
QAR 9.1 9.55
SAR 9 9.25
MOP 4.1 4.45
MMK 0.027 0.031
RUB 0.51 0.57
KHR 0.005 0.01
LAK 0.0035 0.0046
ZAR 2.2 2.55
BHD 85 91.7
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com