"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

Real-time exchange rate
Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2017-07-25 17:37:19
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 33.32 33.45
USD 50 32.27 33.45
USD 20-10 33.17 33.4
USD 5 33.07 33.4
USD 2-1 32.6 33.35
EUR 500-100 38.75 38.95
EUR 50 38.65 38.9
EUR 20-5 38.55 38.9
GBP 50 43.35 43.8
GBP 20-5 43.25 43.8
AUD 26.25 26.5
JPY 10,000-5,000 0.298 0.301
JPY 2,000-1,000 0.297 0.301
CNY 100-50 4.88 4.94
CNY 20-5 4.72 4.84
CNY 1 4.1 4.8
TWD 1.09 1.12
SGD 1,000 24.4 24.6
SGD 100-1 24.35 24.6
KRW 50,000-5,000 0.029 0.0296
KRW 1,000 0.025 0.0296
HKD 4.25 4.3
MYR 100-50 7.77 7.89
MYR 20-5 7.65 7.89
MYR 2-1 7.25 7.77
SEK 1000 - 500 3.98 4.06
SEK 200-20 3.94 4.06
CHF 1,000 -100 35 35.3
CHF 50-10 34.9 35.3
NZD 24.5 24.85
CAD 26.5 26.7
NOK 1,000-500 4.08 4.17
NOK 200-50 3.98 4.17
DKK 1,000-500 5.14 5.23
DKK 200-50 5.04 5.23
PHP 1,000-50 0.65 0.71
PHP 20-10 0.3 0.71
VAM 0.00145 0.0016
IDR 0.00248 0.00265
INR 1000-20 0.47 0.52
INR 10-5 0.25 0.52
UAE 8.9 9.15
BND 24.2 24.55
QAR 8.5 9.3
SAR 8.65 9
MOP 3.95 4.21
MMK 0.024 0.0263
RUB 0.54 0.62
KHR 0.004 0.01
LAK 0.0035 0.0046
ZAR 2.2 2.65
BHD 81 89
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0