"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

2015-05-23 17:22:54
CURRENCY BUY SELL
USD 100 33.15 33.44
USD 50 33.05 33.44
USD 20-10 32.95 33.38
USD 5 32.85 33.38
USD 2-1 32.3 33.32
EUR 500-100 36.55 37.45
EUR 50 36.45 37.45
EUR 20-5 36.35 37.45
GBP 50 51.55 52.35
GBP 20-5 51.45 52.35
AUD 25.85 26.5
JPY 10,000-5,000 0.274 0.278
JPY 2,000-1,000 0.273 0.278
CNY 100-50 5.29 5.35
CNY 20-5 5 5.32
CNY 1 4 5.3
TWD 1.07 1.095
SGD 1,000 24.8 25.05
SGD 100-1 24.7 25.05
KRW 50,000-5,000 0.0302 0.0309
KRW 1,000 0.026 0.0309
HKD 4.26 4.31
MYR 100-50 9.08 9.23
MYR 20-5 8.98 9.23
MYR 2-1 8 9.18
SEK 1000 - 500 3.84 3.99
SEK 200-20 3.74 3.99
CHF 1,000 -100 35.15 36.05
CHF 50-10 35.05 36.05
NZD 24.25 25.1
CAD 26.85 27.65
NOK 1,000-500 4.25 4.37
NOK 200-50 4.15 4.37
DKK 1,000-500 4.79 4.94
DKK 200-50 4.69 4.94
PHP 1,000-50 0.7 0.77
PHP 20-10 0.3 0.77
VAM 0.00148 0.00156
IDR 0.0024 0.00275
INR 1000-20 0.5 0.54
INR 10-5 0.3 0.54
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com