"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


บริการส่ง เฉพาะเงินต่างประเทศให้กับลูกค้า

Delivery Service Add LINE เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2017-11-22 17:39:18
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 32.65 32.75
USD 50 32.55 32.75
USD 20-10 32.45 32.71
USD 5 32.35 32.71
USD 2-1 32.1 32.67
EUR 500-100 38.25 38.6
EUR 50 38.15 38.5
EUR 20-5 38.05 38.5
GBP 50 43.15 43.5
GBP 20-5 43.05 43.5
AUD 24.6 24.9
JPY 10,000-5,000 0.2905 0.2925
JPY 2,000-1,000 0.29 0.2925
CNY 100-50 4.87 4.95
CNY 20-5 4.7 4.83
CNY 1 4.4 4.8
TWD 1.105 1.127
SGD 1,000 24.05 24.25
SGD 100-1 24 24.25
KRW 50,000-5,000 0.0293 0.0298
KRW 1,000 0.025 0.0298
HKD 4.17 4.22
MYR 100-50 7.8 7.91
MYR 20-5 7.66 7.91
MYR 2-1 7.25 7.77
SEK 3.8 3.88
CHF 1,000 -100 32.85 33.15
CHF 50-10 32.75 33.15
NZD 22.45 22.95
CAD 25.4 25.95
NOK 3.9 3.98
DKK 5.08 5.16
PHP 1,000-50 0.61 0.69
PHP 20-10 0.3 0.69
VAM 0.0014 0.00155
IDR 0.0024 0.0026
INR 1000-20 0.47 0.525
INR 10-5 0.25 0.525
UAE 8.7 9.05
BND 23.95 24.35
QAR 8.2 8.95
SAR 8.5 8.85
MOP 4 4.15
MMK 0.0238 0.0258
RUB 0.51 0.6
KHR 0.004 0.01
LAK 0.0035 0.0045
ZAR 2.25 2.65
BHD 82 87
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0