"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

2015-07-02 17:41:59
CURRENCY BUY SELL
USD 100 33.6 33.78
USD 50 33.5 33.78
USD 20-10 33.4 33.73
USD 5 33.3 33.73
USD 2-1 32.6 33.68
EUR 500-100 37.15 37.55
EUR 50 37.05 37.55
EUR 20-5 36.95 37.55
GBP 50 52.35 53.05
GBP 20-5 52.25 53.05
AUD 25.45 25.9
JPY 10,000-5,000 0.272 0.2755
JPY 2,000-1,000 0.271 0.2755
CNY 100-50 5.34 5.42
CNY 20-5 5 5.38
CNY 1 4 5.32
TWD 1.08 1.1
SGD 1,000 24.8 25.05
SGD 100-1 24.7 25.05
KRW 50,000-5,000 0.0291 0.03
KRW 1,000 0.025 0.03
HKD 4.31 4.36
MYR 100-50 8.82 8.95
MYR 20-5 8.72 8.95
MYR 2-1 8.3 8.8
SEK 1000 - 500 3.88 4.04
SEK 200-20 3.78 4.04
CHF 1,000 -100 35.15 36
CHF 50-10 35.05 36
NZD 22.45 24
CAD 26.4 27.3
NOK 1,000-500 4.12 4.26
NOK 200-50 4.02 4.26
DKK 1,000-500 4.83 5
DKK 200-50 4.73 5
PHP 1,000-50 0.71 0.78
PHP 20-10 0.3 0.78
VAM 0.00149 0.00157
IDR 0.0024 0.00275
INR 1000-20 0.5 0.54
INR 10-5 0.3 0.54
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com