"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

โปรล่าสุด 2015-08-01 / 12.00
ดูได้ที่ facebook k79exchange

Click add Line id: k79exchange

2015-09-04 17:34:37
CURRENCY BUY SELL
USD 100 35.7 35.8
USD 50 35.6 35.8
USD 20-10 35.5 35.75
USD 5 35.4 35.75
USD 2-1 34.7 35.7
EUR 500-100 39.65 40.1
EUR 50 39.55 40.1
EUR 20-5 39.45 40.1
GBP 50 54.45 55.1
GBP 20-5 54.35 55.1
AUD 24.75 25.35
JPY 10,000-5,000 0.298 0.3005
JPY 2,000-1,000 0.297 0.3005
CNY 100-50 5.54 5.59
CNY 20-5 5.2 5.52
CNY 1 4 5.42
TWD 1.14 1.16
SGD 1,000 25.05 25.35
SGD 100-1 24.95 25.35
KRW 50,000-5,000 0.0296 0.0301
KRW 1,000 0.025 0.0301
HKD 4.58 4.62
MYR 100-50 8.4 8.55
MYR 20-5 8.3 8.55
MYR 2-1 8 8.5
SEK 1000 - 500 4.13 4.25
SEK 200-20 4.03 4.25
CHF 1,000 -100 36.5 37
CHF 50-10 36.4 37
NZD 22.65 23.1
CAD 26.75 27.2
NOK 1,000-500 4.18 4.34
NOK 200-50 4.08 4.34
DKK 1,000-500 5.21 5.33
DKK 200-50 5.11 5.33
PHP 1,000-50 0.73 0.79
PHP 20-10 0.3 0.79
VAM 0.00152 0.00165
IDR 0.0024 0.00275
INR 1000-20 0.52 0.58
INR 10-5 0.3 0.58
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com