"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


บริการส่ง เฉพาะเงินต่างประเทศให้กับลูกค้า

Delivery Service Add LINE เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2018-01-21 09:42:00
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 31.7 31.86
USD 50 31.6 31.86
USD 20-10 31.5 31.81
USD 5 31.4 31.81
USD 2-1 31.2 31.75
EUR 500-100 38.55 38.95
EUR 50 38.45 38.9
EUR 20-5 38.35 38.9
GBP 50 43.8 44.2
GBP 20-5 43.7 44.2
AUD 25.2 25.45
JPY 10,000-5,000 0.2855 0.289
JPY 2,000-1,000 0.2845 0.289
CNY 100-50 4.89 4.96
CNY 20-5 4.7 4.86
CNY 1 4.4 4.81
TWD 1.08 1.1
SGD 1,000 24.05 24.2
SGD 100-1 23.9 24.15
KRW 50,000-5,000 0.0286 0.0294
KRW 1,000 0.025 0.0294
HKD 4.05 4.12
MYR 100-50 7.96 8.06
MYR 20-5 7.78 8.06
MYR 2-1 7.54 7.99
SEK 3.87 3.96
CHF 1,000 -100 32.8 33.25
CHF 50-10 32.7 33.25
NZD 22.85 23.3
CAD 25.25 25.7
NOK 3.97 4.05
DKK 5.14 5.21
PHP 1,000-50 0.6 0.69
PHP 20-10 0.3 0.69
VAM 0.00139 0.00153
IDR 0.0023 0.00248
INR 1000-20 0.47 0.51
INR 10-5 0.25 0.51
UAE 8.4 8.75
BND 23.75 24.15
QAR 8.15 8.6
SAR 8.2 8.55
MOP 3.9 4.09
MMK 0.0236 0.025
RUB 0.5 0.6
KHR 0.004 0.01
LAK 0.0035 0.0045
ZAR 2.1 2.55
BHD 78 84.5
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0