"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยๆ
ร้านเปิดปกตินะครับ


Click add Line id: k79exchange

2016-02-11 17:20:16
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 35.08 35.3
USD 50 34.98 35.3
USD 20-10 34.88 35.25
USD 5 34.78 35.25
USD 2-1 34.2 35.2
EUR 500-100 39.55 39.85
EUR 50 39.45 39.8
EUR 20-5 39.35 39.8
GBP 50 50.5 51.4
GBP 20-5 50.4 51.4
AUD 24.45 25.1
JPY 10,000-5,000 0.3115 0.316
JPY 2,000-1,000 0.3105 0.316
CNY 100-50 5.31 5.37
CNY 20-5 5.05 5.32
CNY 1 4 5.25
TWD 1.065 1.09
SGD 1,000 25.2 25.4
SGD 100-1 25.1 25.4
KRW 50,000-5,000 0.029 0.0294
KRW 1,000 0.025 0.0294
HKD 4.49 4.55
MYR 100-50 8.35 8.48
MYR 20-5 8.2 8.48
MYR 2-1 8 8.46
SEK 1000 - 500 4.08 4.21
SEK 200-20 3.98 4.21
CHF 1,000 -100 35.9 36.4
CHF 50-10 35.8 36.4
NZD 23.15 23.9
CAD 24.8 25.55
NOK 1,000-500 4.01 4.14
NOK 200-50 3.91 4.14
DKK 1,000-500 5.2 5.33
DKK 200-50 5.1 5.33
PHP 1,000-50 0.73 0.8
PHP 20-10 0.3 0.8
VAM 0.00158 0.00169
IDR 0.0025 0.0027
INR 1000-20 0.48 0.55
INR 10-5 0.3 0.55
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com