"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


OPEN Everyday 8:00-18:00


เพิ่มเพื่อน
2023-12-04 17:19:57+/-
CURRENCY Shop BUY Shop SELL S
USD 100 33.51 34.93
USD 50 33.42 34.93
USD 20-10 33.32 34.88
USD 5 33.22 34.88
USD 2-1 31.46 34.68
EUR 500-100 36.42 38.05
EUR 50 36.33 38.05
EUR 20-5 36.23 38
GBP 50 42.49 44.3
GBP 20-5 42.39 44.3
AUD 22.16 23.15
JPY 10,000-5,000 0.22941 0.238
JPY 2,000-1,000 0.22941 0.238
CNY 100-50 4.69 4.91
CNY 20-10 3.93 4.81
CNY 5-1 3.69 4.75
TWD 1.05 1.125
SGD 1,000 26.19 27.5
SGD 100-1 24.93 26.15
KRW 50,000-5,000 0.02590 0.0271
KRW 1,000 0.02037 0.0266
HKD 4.29 4.51
MYR 100-50 7.19 7.5
MYR 20-5 6.63 7.4
MYR 2-1 5.63 7.2
SEK 1.84 3.33
CHF 1,000 -100 38.46 40.05
CHF 50-10 38.36 40.05
NZD 20.76 21.7
CAD 24.78 25.95
NOK 1.89 3.15
DKK 2.91 5.08
PHP 1,000-50 0.57230 0.65
PHP 20-10 0.29100 0.65
VAM 0.00137 0.00151
IDR 0.00211 0.0023
INR 1000-20 0.37345 0.43
INR 10-5 0.00000 0.43
UAE 8.73 9.6
BND 24.54 26.1
OMR 67.90 91.3
QAR 8.68 9.6
SAR 8.58 9.4
MOP 3.78 4.45
MMK 0.00437 0.011
RUB 0.28615 0.38
KHR 0.00000 0
LAK 0.00049 0.00175
LAK 5k-1k 0.00000 0.00175
ZAR 0.00000 2.2
BHD 74.69 95.4
TRY 1.09 1.33
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 089-300-3153

หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 089-300-3153

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 18:00 (Everyday)

ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0