"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


OPEN Everyday 8:00-18:00


เพิ่มเพื่อน
2024-04-21 07:46:51+/-
CURRENCY Shop BUY Shop SELL S
USD 100 35.36 36.8
USD 50 35.26 36.8
USD 20-10 35.16 36.78
USD 5 35.07 36.78
USD 2-1 31.96 36.6
EUR 500-100 37.59 39.2
EUR 50 37.49 39.2
EUR 20-5 37.39 39.15
GBP 50 43.84 45.9
GBP 20-5 43.75 45.85
AUD 22.55 23.6
JPY 10,000-5,000 0.22892 0.2395
JPY 2,000-1,000 0.22892 0.2395
CNY 100-50 4.86 5.08
CNY 20-10 4.17 5.03
CNY 5-1 3.78 4.91
TWD 1.05 1.125
SGD 1,000 26.00 27.4
SGD 100-1 25.85 27.05
KRW 50,000-5,000 0.02503 0.0266
KRW 1,000 0.01940 0.0263
HKD 4.47 4.7
MYR 100-50 7.31 7.68
MYR 20-5 6.79 7.59
MYR 2-1 5.63 7.38
CHF 1,000 -100 38.70 40.6
CHF 50-10 38.61 40.6
NZD 20.81 21.9
CAD 25.61 26.8
PHP 1,000-50 0.56745 0.64
PHP 20-10 0.29100 0.64
VND 0.00138 0.0015
IDR 0.00221 0.00239
INR 1000-20 0.38315 0.445
INR 10-5 0.00000 0.445
AED 9.22 10.05
BND 25.22 26.95
OMR 72.75 95
QAR 8.97 10.1
SAR 9.12 9.85
MOP 4.07 4.6
MMK 0.00456 0.0122
RUB 0.30070 0.38
BHD 77.60 96.8
TRY 1.06 1.24
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 089-300-3153

หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 089-300-3153

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 18:00 (Everyday)

ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0