"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


เปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการชั่วคราว
OPEN 8:00-17:00

Temporary Office hours


Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2021-06-18 16:59:10+/-
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 31.2 31.42
USD 50 31.1 31.42
USD 20-10 31 31.37
USD 5 30.9 31.37
USD 2-1 30.2 31.1
EUR 500-100 37.1 37.95
EUR 50 37 37.95
EUR 20-5 36.9 37.9
GBP 50 43.45 43.95
GBP 20-5 43.35 43.95
AUD 23.5 24.15
JPY 10,000-5,000 0.283 0.2855
JPY 2,000-1,000 0.282 0.2855
CNY 100-50 4.8 4.87
CNY 20-10 4.42 4.81
CNY 5-1 3.5 4.75
TWD 1.075 1.09
SGD 1,000 23.75 23.95
SGD 100-1 23.2 23.9
KRW 50,000-5,000 0.027 0.0278
KRW 1,000 0.019 0.0273
HKD 3.97 4.05
MYR 100-50 7.48 7.57
MYR 20-5 7.22 7.45
MYR 2-1 5.9 7.34
SEK 3.58 3.75
CHF 1,000 -100 34.05 34.8
CHF 50-10 33.95 34.8
NZD 21.95 22.6
CAD 25.3 25.8
NOK 3.57 3.76
DKK 4.92 5.09
PHP 1,000-50 0.59 0.66
PHP 20-10 0.3 0.66
VAM 0.00123 0.0014
IDR 0.00203 0.00223
INR 1000-20 0 0.46
INR 10-5 0 0.43
UAE 8 8.55
BND 22.2 23.6
OMR 65 80.4
QAR 0 0
SAR 7.7 8.4
MOP 3 3.82
MMK 0 0
RUB 0.31 0.445
KHR 0 0.01
LAK 0.0012 0.0035
LAK 5k-1k 0.0005 0.0035
ZAR 0 0
BHD 66 82.3
TRY 3 4.99
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)

ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0