"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-01-20 08:00:40
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 31.5 31.72
USD 50 31.45 31.72
USD 20-10 31.35 31.68
USD 5 31.25 31.68
USD 2-1 30.9 31.5
EUR 500-100 35.75 36.1
EUR 50 35.65 36
EUR 20-5 35.55 36
GBP 50 40.55 41.2
GBP 20-5 40.45 41.05
AUD 22.4 22.75
JPY 10,000-5,000 0.2905 0.293
JPY 2,000-1,000 0.2895 0.293
CNY 100-50 4.58 4.66
CNY 20-10 4.52 4.61
CNY 5-1 4.2 4.56
TWD 1.045 1.065
SGD 1,000 23.35 23.55
SGD 100-1 23.25 23.53
KRW 50,000-5,000 0.0271 0.0282
KRW 1,000 0.025 0.0282
HKD 4 4.09
MYR 100-50 7.65 7.76
MYR 20-5 7.5 7.65
MYR 2-1 7.2 7.63
SEK 3.42 3.51
CHF 1,000 -100 31.55 32.05
CHF 50-10 31.45 32.05
NZD 21.3 21.8
CAD 23.6 24.1
NOK 3.6 3.74
DKK 4.73 4.81
PHP 1,000-50 0.58 0.64
PHP 20-10 0.3 0.64
VAM 0.00135 0.00144
IDR 0.00219 0.00228
INR 1000-20 0.43 0.47
INR 10-5 0.25 0.47
OMR 76 84.85
MMK 0.0203 0.0224
RUB 0.43 0.495
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.003 0.004
LAK 5k-1k 0.002 0.004
ZAR 2.1 2.25
BHD 78 86.5
TRY 5.5 6.7
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0