"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-02-18 10:08:21
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 31.09 31.21
USD 50 31 31.21
USD 20-10 30.9 31.18
USD 5 30.8 31.18
USD 2-1 30.4 31
EUR 500-100 35.1 35.5
EUR 50 35 35.45
EUR 20-5 34.9 35.45
GBP 50 40.1 40.6
GBP 20-5 40 40.55
AUD 22.1 22.35
JPY 10,000-5,000 0.284 0.287
JPY 2,000-1,000 0.283 0.287
CNY 100-50 4.56 4.6
CNY 20-10 4.45 4.55
CNY 5-1 4.2 4.5
TWD 1.015 1.025
SGD 1,000 22.95 23.2
SGD 100-1 22.85 23.2
KRW 50,000-5,000 0.0273 0.0277
KRW 1,000 0.025 0.0277
HKD 3.97 4.02
MYR 100-50 7.57 7.67
MYR 20-5 7.42 7.57
MYR 2-1 7.15 7.52
SEK 3.28 3.36
CHF 1,000 -100 30.9 31.45
CHF 50-10 30.8 31.45
NZD 21.4 21.65
CAD 23.4 23.9
NOK 3.53 3.61
DKK 4.64 4.74
PHP 1,000-50 0.58 0.63
PHP 20-10 0.3 0.63
VAM 0.00133 0.00144
IDR 0.00213 0.00228
INR 1000-20 0.42 0.47
INR 10-5 0.25 0.47
OMR 75 82
MMK 0.0202 0.0225
RUB 0.46 0.495
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.0031 0.0041
LAK 5k-1k 0.002 0.0041
ZAR 2.09 2.26
BHD 76 83.3
TRY 5.3 6.55
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0