"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-06-25 11:08:06CURRENCY BUY SELL S
USD 100 30.63 30.75
USD 50 30.53 30.75
USD 20-10 30.43 30.72
USD 5 30.33 30.72
USD 2-1 29.9 30.52
EUR 500-100 34.85 35
EUR 50 34.75 34.95
EUR 20-5 34.65 34.95
GBP 50 39.25 39.7
GBP 20-5 39.15 39.65
AUD 21.2 21.45
JPY 10,000-5,000 0.285 0.287
JPY 2,000-1,000 0.285 0.287
CNY 100-50 4.4 4.5
CNY 20-10 4.31 4.42
CNY 5-1 4.06 4.39
TWD 0.985 1
SGD 1,000 22.65 22.8
SGD 100-1 22.6 22.75
KRW 50,000-5,000 0.0258 0.0265
KRW 1,000 0.024 0.0265
HKD 3.93 3.97
MYR 100-50 7.38 7.45
MYR 20-5 7.2 7.36
MYR 2-1 6.95 7.32
SEK 3.21 3.29
CHF 1,000 -100 31.35 31.55
CHF 50-10 31.25 31.55
NZD 20.35 20.7
CAD 23.15 23.65
NOK 3.52 3.61
DKK 4.58 4.66
PHP 1,000-50 0.575 0.63
PHP 20-10 0.3 0.63
VAM 0.0013 0.00139
IDR 0.00215 0.00227
INR 1000-20 0.42 0.45
INR 10-5 0.25 0.45
OMR 74 81.8
MMK 0.0202 0.0215
RUB 0.475 0.515
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.0031 0.0041
LAK 5k-1k 0.002 0.0041
ZAR 2.07 2.2
BHD 75 82.3
TRY 5.25 5.95
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0