"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2018-10-17 12:40:18
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 32.4 32.57
USD 50 32.35 32.57
USD 20-10 32.25 32.53
USD 5 32.15 32.53
USD 2-1 31.7 32.43
EUR 500-100 37.5 37.7
EUR 50 37.4 37.65
EUR 20-5 37.3 37.65
GBP 50 42.7 43.1
GBP 20-5 42.6 43
AUD 23.05 23.35
JPY 10,000-5,000 0.2905 0.293
JPY 2,000-1,000 0.2895 0.293
CNY 100-50 4.69 4.73
CNY 20-10 4.58 4.69
CNY 5-1 4.4 4.64
TWD 1.065 1.075
SGD 1,000 23.65 23.75
SGD 100-1 23.5 23.75
KRW 50,000-5,000 0.0291 0.0294
KRW 1,000 0.025 0.0294
HKD 4.15 4.17
MYR 100-50 7.8 7.91
MYR 20-5 7.65 7.82
MYR 2-1 7.4 7.76
SEK 3.57 3.63
CHF 1,000 -100 32.6 33
CHF 50-10 32.5 33
NZD 21.3 21.6
CAD 25 25.2
NOK 3.91 3.98
DKK 4.96 5.03
PHP 1,000-50 0.59 0.63
PHP 20-10 0.3 0.63
VAM 0.00138 0.00145
IDR 0.0021 0.00226
INR 1000-20 0.42 0.48
INR 10-5 0.25 0.48
OMR 78 85.2
MMK 0.0187 0.0228
RUB 0.48 0.53
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.003 0.004
LAK 5k-1k 0.002 0.004
ZAR 2.08 2.28
BHD 80 86.5
TRY 5.15 6.15
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0