"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


เปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการชั่วคราว
OPEN 8:00-17:30

Temporary Office hours


Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2020-04-02 16:13:44+/-
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 32.83 33.05
USD 50 32.73 33.05
USD 20-10 32.63 33
USD 5 32.63 33
USD 2-1 31.93 32.7
EUR 500-100 35.85 36.25
EUR 50 35.75 36.2
EUR 20-5 35.65 36.2
GBP 50 40.65 41.1
GBP 20-5 40.55 41.05
AUD 19.9 20.4
JPY 10,000-5,000 0.305 0.308
JPY 2,000-1,000 0.304 0.308
CNY 100-50 4.59 4.65
CNY 20-10 4.3 4.57
CNY 5-1 3.9 4.52
TWD 0.995 1.035
SGD 1,000 22.9 23.1
SGD 100-1 22.8 23.1
KRW 50,000-5,000 0.0254 0.0262
KRW 1,000 0.022 0.0262
HKD 4.2 4.26
MYR 100-50 7.41 7.55
MYR 20-5 7.25 7.45
MYR 2-1 6.9 7.3
SEK 3.19 3.3
CHF 1,000 -100 33.9 34.25
CHF 50-10 33.8 34.25
NZD 19.5 20
CAD 23.1 23.4
NOK 3.07 3.25
DKK 4.73 4.85
PHP 1,000-50 0.54 0.62
PHP 20-10 0.3 0.62
VAM 0.00115 0.00136
IDR 0.00188 0.00226
INR 1000-20 0.3 0.42
INR 10-5 0.2 0.42
OMR 72 81.7
MMK 0.021 0.0229
RUB 0.3 0.495
KHR 0.0038 0.01
LAK 0.0028 0.0039
LAK 5k-1k 0.002 0.0038
ZAR 1.65 2.09
BHD 70 83.5
TRY 4.5 5.41
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)

ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0