"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2018-09-20 17:27:12
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 32.25 32.43
USD 50 32.2 32.43
USD 20-10 32.1 32.38
USD 5 32 32.38
USD 2-1 31.6 32.15
EUR 500-100 37.65 38
EUR 50 37.55 37.95
EUR 20-5 37.45 37.95
GBP 50 42.55 42.95
GBP 20-5 42.45 42.9
AUD 23.3 23.55
JPY 10,000-5,000 0.2885 0.2915
JPY 2,000-1,000 0.2875 0.2915
CNY 100-50 4.65 4.75
CNY 20-10 4.5 4.7
CNY 5-1 4.25 4.66
TWD 1.04 1.06
SGD 1,000 23.55 23.76
SGD 100-1 23.45 23.76
KRW 50,000-5,000 0.0284 0.029
KRW 1,000 0.025 0.029
HKD 4.1 4.15
MYR 100-50 7.79 7.92
MYR 20-5 7.66 7.8
MYR 2-1 7.4 7.75
SEK 3.56 3.63
CHF 1,000 -100 33.25 33.7
CHF 50-10 33.15 33.7
NZD 21.3 21.75
CAD 24.95 25.15
NOK 3.89 3.96
DKK 4.98 5.06
PHP 1,000-50 0.59 0.64
PHP 20-10 0.3 0.64
VAM 0.00135 0.00143
IDR 0.00209 0.00231
INR 1000-20 0.42 0.48
INR 10-5 0.25 0.48
OMR 79 84.5
MMK 0.0209 0.0237
RUB 0.445 0.54
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.003 0.004
LAK 5k-1k 0.002 0.004
ZAR 2.08 2.28
BHD 79 86.1
TRY 4.75 6
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0