"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-07-22 11:16:29CURRENCY BUY SELL S
USD 100 30.72 30.85
USD 50 30.62 30.85
USD 20-10 30.52 30.8
USD 5 30.42 30.8
USD 2-1 30 30.6
EUR 500-100 34.45 34.6
EUR 50 34.35 34.55
EUR 20-5 34.25 34.55
GBP 50 38.55 39.05
GBP 20-5 38.45 38.95
AUD 21.55 21.7
JPY 10,000-5,000 0.285 0.2865
JPY 2,000-1,000 0.285 0.2865
CNY 100-50 4.43 4.48
CNY 20-10 4.35 4.43
CNY 5-1 4.02 4.35
TWD 0.98 0.995
SGD 1,000 22.6 22.75
SGD 100-1 22.5 22.74
KRW 50,000-5,000 0.0256 0.0262
KRW 1,000 0.023 0.0262
HKD 3.93 3.95
MYR 100-50 7.42 7.5
MYR 20-5 7.24 7.4
MYR 2-1 7 7.35
SEK 3.2 3.29
CHF 1,000 -100 31.15 31.35
CHF 50-10 31.05 31.35
NZD 20.7 20.9
CAD 23.55 23.8
NOK 3.51 3.6
DKK 4.54 4.63
PHP 1,000-50 0.59 0.63
PHP 20-10 0.3 0.63
VAM 0.00131 0.00136
IDR 0.00217 0.00225
INR 1000-20 0.43 0.46
INR 10-5 0.25 0.46
OMR 74 81.8
MMK 0.0204 0.0215
RUB 0.475 0.51
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.0031 0.0041
LAK 5k-1k 0.002 0.0041
ZAR 2.07 2.19
BHD 75 82.3
TRY 5.3 5.85
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0