"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-05-20 18:16:21
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 31.7 31.8
USD 50 31.65 31.8
USD 20-10 31.55 31.75
USD 5 31.45 31.75
USD 2-1 31 31.54
EUR 500-100 35.3 35.5
EUR 50 35.2 35.45
EUR 20-5 35.1 35.45
GBP 50 40.3 41.05
GBP 20-5 40.2 40.95
AUD 21.65 22.05
JPY 10,000-5,000 0.2875 0.2895
JPY 2,000-1,000 0.2875 0.2895
CNY 100-50 4.53 4.63
CNY 20-10 4.45 4.58
CNY 5-1 4.2 4.48
TWD 1.02 1.035
SGD 1,000 23.05 23.2
SGD 100-1 22.9 23.2
KRW 50,000-5,000 0.0262 0.02745
KRW 1,000 0.025 0.02745
HKD 4 4.06
MYR 100-50 7.5 7.61
MYR 20-5 7.36 7.48
MYR 2-1 7.1 7.45
SEK 3.23 3.35
CHF 1,000 -100 31.2 31.5
CHF 50-10 31.1 31.5
NZD 20.65 21.3
CAD 23.4 23.75
NOK 3.53 3.65
DKK 4.64 4.73
PHP 1,000-50 0.57 0.65
PHP 20-10 0.3 0.65
VAM 0.00133 0.00143
IDR 0.00216 0.00235
INR 1000-20 0.425 0.46
INR 10-5 0.25 0.46
OMR 75 81.8
MMK 0.0202 0.022
RUB 0.46 0.52
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.0031 0.0041
LAK 5k-1k 0.002 0.0041
ZAR 2.1 2.27
BHD 77 84
TRY 5.2 6.1
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0