"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


เปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการชั่วคราว
OPEN 8:00-17:00

Temporary Office hours


Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2020-08-09 10:49:21+/-
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 30.95 31.25
USD 50 30.85 31.25
USD 20-10 30.75 31.2
USD 5 30.65 31.2
USD 2-1 30 30.98
EUR 500-100 36.45 36.85
EUR 50 36.35 36.8
EUR 20-5 36.25 36.8
GBP 50 40.1 40.9
GBP 20-5 40 40.85
AUD 21.95 22.45
JPY 10,000-5,000 0.2895 0.2955
JPY 2,000-1,000 0.2875 0.2955
CNY 100-50 4.37 4.49
CNY 20-10 4.05 4.4
CNY 5-1 3.7 4.3
TWD 0.985 1.025
SGD 1,000 22.5 22.85
SGD 100-1 22.4 22.8
KRW 50,000-5,000 0.025 0.0258
KRW 1,000 0.02 0.0258
HKD 3.93 4.07
MYR 100-50 7.27 7.43
MYR 20-5 7 7.29
MYR 2-1 6 7.19
SEK 3.44 3.6
CHF 1,000 -100 33.6 34.2
CHF 50-10 33.5 34.2
NZD 20.3 20.9
CAD 22.9 23.45
NOK 3.31 3.47
DKK 4.8 4.95
PHP 1,000-50 0.55 0.615
PHP 20-10 0.3 0.615
VAM 0.00131 0.00145
IDR 0.00205 0.00226
INR 1000-20 0.395 0.455
INR 10-5 0.2 0.455
UAE 8 8.45
BND 22 22.8
OMR 70 81.7
QAR 7.85 8.35
SAR 7.8 8.3
MOP 3.6 3.85
MMK 0.0208 0.0253
RUB 0.35 0.485
KHR 0.003 0.01
LAK 0.0022 0.0039
LAK 5k-1k 0.0015 0.0038
ZAR 1.5 2
BHD 70 83.5
TRY 3.6 5.4
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)

ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0