"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-09-23 10:16:35CURRENCY BUY SELL S
USD 100 30.37 30.46
USD 50 30.27 30.46
USD 20-10 30.17 30.41
USD 5 30.07 30.41
USD 2-1 29.6 30.25
EUR 500-100 33.4 33.65
EUR 50 33.3 33.6
EUR 20-5 33.2 33.6
GBP 50 38 38.45
GBP 20-5 37.9 38.35
AUD 20.5 20.7
JPY 10,000-5,000 0.282 0.2845
JPY 2,000-1,000 0.282 0.2845
CNY 100-50 4.25 4.31
CNY 20-10 4.08 4.24
CNY 5-1 3.83 4.17
TWD 0.965 0.98
SGD 1,000 22.1 22.25
SGD 100-1 22 22.17
KRW 50,000-5,000 0.025 0.0257
KRW 1,000 0.023 0.0257
HKD 3.86 3.9
MYR 100-50 7.24 7.32
MYR 20-5 7.05 7.29
MYR 2-1 6.8 7.22
SEK 3.06 3.14
CHF 1,000 -100 30.55 30.9
CHF 50-10 30.45 30.9
NZD 19.1 19.85
CAD 22.9 23.5
NOK 3.28 3.42
DKK 4.41 4.5
PHP 1,000-50 0.55 0.61
PHP 20-10 0.3 0.61
VAM 0.0013 0.00136
IDR 0.0021 0.00222
INR 1000-20 0.395 0.437
INR 10-5 0.25 0.437
OMR 73 81.8
MMK 0.0195 0.021
RUB 0.445 0.51
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.003 0.0041
LAK 5k-1k 0.002 0.0041
ZAR 1.95 2.11
BHD 74 82.3
TRY 5.1 5.75
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0