"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-10-20 07:45:10CURRENCY BUY SELL S
USD 100 30.09 30.28
USD 50 29.99 30.28
USD 20-10 29.89 30.25
USD 5 29.79 30.25
USD 2-1 29.45 30.1
EUR 500-100 33.5 33.8
EUR 50 33.4 33.75
EUR 20-5 33.3 33.75
GBP 50 38.7 39.25
GBP 20-5 38.6 39.2
AUD 20.5 20.8
JPY 10,000-5,000 0.28 0.283
JPY 2,000-1,000 0.28 0.283
CNY 100-50 4.21 4.29
CNY 20-10 4.08 4.24
CNY 5-1 3.85 4.18
TWD 0.965 0.995
SGD 1,000 22 22.2
SGD 100-1 21.9 22.17
KRW 50,000-5,000 0.0256 0.0263
KRW 1,000 0.023 0.0263
HKD 3.83 3.88
MYR 100-50 7.2 7.29
MYR 20-5 7.05 7.27
MYR 2-1 6.79 7.07
SEK 3.03 3.13
CHF 1,000 -100 30.5 30.75
CHF 50-10 30.4 30.75
NZD 19 19.5
CAD 22.8 23.2
NOK 3.25 3.34
DKK 4.42 4.52
PHP 1,000-50 0.55 0.585
PHP 20-10 0.3 0.585
VAM 0.0013 0.00137
IDR 0.00209 0.00222
INR 1000-20 0.398 0.44
INR 10-5 0.25 0.44
OMR 73 79.05
MMK 0.0196 0.0209
RUB 0.46 0.495
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.0031 0.0041
LAK 5k-1k 0.002 0.0041
ZAR 1.94 2.08
BHD 74 80.6
TRY 5.2 5.75
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0