"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2018-12-16 07:54:01
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 32.62 32.78
USD 50 32.57 32.78
USD 20-10 32.47 32.74
USD 5 32.37 32.74
USD 2-1 32 32.54
EUR 500-100 36.8 37.15
EUR 50 36.7 37.1
EUR 20-5 36.6 37.1
GBP 50 41.05 41.8
GBP 20-5 40.95 41.75
AUD 23.25 23.6
JPY 10,000-5,000 0.2885 0.2915
JPY 2,000-1,000 0.2875 0.2915
CNY 100-50 4.68 4.74
CNY 20-10 4.6 4.69
CNY 5-1 4.4 4.64
TWD 1.07 1.1
SGD 1,000 23.7 23.9
SGD 100-1 23.6 23.85
KRW 50,000-5,000 0.0284 0.0289
KRW 1,000 0.025 0.0289
HKD 4.16 4.22
MYR 100-50 7.7 7.82
MYR 20-5 7.58 7.8
MYR 2-1 7.39 7.76
SEK 3.51 3.6
CHF 1,000 -100 32.6 32.95
CHF 50-10 32.5 32.95
NZD 22.2 22.7
CAD 24.3 24.85
NOK 3.71 3.83
DKK 4.87 4.96
PHP 1,000-50 0.59 0.65
PHP 20-10 0.3 0.65
VAM 0.00137 0.00147
IDR 0.00217 0.0023
INR 1000-20 0.435 0.47
INR 10-5 0.25 0.47
OMR 78 84.85
MMK 0.0209 0.0229
RUB 0.45 0.51
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.003 0.004
LAK 5k-1k 0.002 0.004
ZAR 2.17 2.3
BHD 80 86.5
TRY 6.1 6.8
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0