"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


OPEN Everyday 8:00-18:00

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2023-06-10 10:01:40+/-
CURRENCY Shop BUY Shop SELL S
USD 100 34.35 34.6
USD 50 34.25 34.6
USD 20-10 34.15 34.55
USD 5 34.05 34.55
USD 2-1 32.7 34.35
EUR 500-100 36.85 37.2
EUR 50 36.75 37.2
EUR 20-5 36.65 37.15
GBP 50 43.15 43.5
GBP 20-5 43.05 43.45
AUD 23 23.25
JPY 10,000-5,000 0.2475 0.25
JPY 2,000-1,000 0.2475 0.25
CNY 100-50 4.85 4.93
CNY 20-10 4.3 4.88
CNY 5-1 0 4.76
TWD 1.115 1.145
SGD 1,000 27.05 27.35
SGD 100-1 25.45 25.85
KRW 50,000-5,000 0.0262 0.0268
KRW 1,000 0.02 0.0261
HKD 4.36 4.43
MYR 100-50 7.43 7.59
MYR 20-5 7.15 7.45
MYR 2-1 5.8 7.25
SEK 0 0
CHF 1,000 -100 37.9 38.45
CHF 50-10 37.8 38.45
NZD 20.95 21.15
CAD 25.65 26
NOK 0 0
DKK 0 0
PHP 1,000-50 0.55 0.625
PHP 20-10 0.3 0.625
VAM 0.00145 0.00153
IDR 0.0023 0.00239
INR 1000-20 0.36 0.4
INR 10-5 0 0.4
UAE 9 9.5
BND 24.8 25.7
OMR 68 89.8
QAR 8.45 9.45
SAR 8.95 9.35
MOP 3.9 4.3
MMK 0.008 0.014
RUB 0.3 0.41
KHR 0 0
LAK 0.00142 0.00232
LAK 5k-1k 0.0005 0.00232
ZAR 0 2.2
BHD 77 91.5
TRY 1.4 1.85
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 089-300-3153

หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 089-300-3153

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 18:00 (Everyday)

ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0