"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2018-11-16 11:30:02
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 32.88 33
USD 50 32.83 33
USD 20-10 32.73 32.95
USD 5 32.63 32.95
USD 2-1 32.3 32.73
EUR 500-100 37.2 37.4
EUR 50 37.1 37.35
EUR 20-5 37 37.35
GBP 50 42 42.55
GBP 20-5 41.9 42.55
AUD 23.75 23.95
JPY 10,000-5,000 0.2895 0.291
JPY 2,000-1,000 0.2885 0.291
CNY 100-50 4.73 4.75
CNY 20-10 4.62 4.69
CNY 5-1 4.4 4.63
TWD 1.08 1.095
SGD 1,000 23.85 24
SGD 100-1 23.8 24
KRW 50,000-5,000 0.0288 0.0291
KRW 1,000 0.025 0.0291
HKD 4.19 4.22
MYR 100-50 7.78 7.87
MYR 20-5 7.6 7.82
MYR 2-1 7.4 7.77
SEK 3.56 3.63
CHF 1,000 -100 32.5 32.75
CHF 50-10 32.4 32.75
NZD 22.35 22.55
CAD 24.8 25.05
NOK 3.81 3.88
DKK 4.92 5
PHP 1,000-50 0.59 0.64
PHP 20-10 0.3 0.64
VAM 0.00139 0.00146
IDR 0.0021 0.00228
INR 1000-20 0.42 0.46
INR 10-5 0.25 0.46
OMR 80 85.7
MMK 0.0198 0.0227
RUB 0.45 0.52
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.003 0.004
LAK 5k-1k 0.002 0.004
ZAR 2.15 2.26
BHD 81 87.1
TRY 5.8 6.6
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0