"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2020-02-21 17:26:34+/-
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 31.45 31.63
USD 50 31.35 31.63
USD 20-10 31.25 31.58
USD 5 31.15 31.58
USD 2-1 30.5 31.32
EUR 500-100 33.9 34.15
EUR 50 33.8 34.1
EUR 20-5 33.7 34.1
GBP 50 40.5 40.8
GBP 20-5 40.4 40.75
AUD 20.7 21
JPY 10,000-5,000 0.281 0.283
JPY 2,000-1,000 0.281 0.283
CNY 100-50 4.41 4.49
CNY 20-10 4.29 4.43
CNY 5-1 4.05 4.35
TWD 0.99 1.005
SGD 1,000 22.45 22.6
SGD 100-1 22.35 22.57
KRW 50,000-5,000 0.026 0.0263
KRW 1,000 0.024 0.0263
HKD 4.01 4.07
MYR 100-50 7.41 7.54
MYR 20-5 7.28 7.43
MYR 2-1 7 7.32
SEK 3.13 3.22
CHF 1,000 -100 31.95 32.2
CHF 50-10 31.85 32.2
NZD 19.8 20.1
CAD 23.6 23.85
NOK 3.3 3.39
DKK 4.47 4.56
PHP 1,000-50 0.57 0.615
PHP 20-10 0.3 0.615
VAM 0.00131 0.00137
IDR 0.00219 0.00231
INR 1000-20 0.415 0.44
INR 10-5 0.25 0.44
OMR 72 80.5
MMK 0.0215 0.0224
RUB 0.455 0.505
KHR 0.0041 0.01
LAK 0.0028 0.0038
LAK 5k-1k 0.002 0.0038
ZAR 1.97 2.08
BHD 75 83
TRY 4.8 5.45
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)

ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0