"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-03-22 12:49:52
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 31.6 31.7
USD 50 31.55 31.7
USD 20-10 31.45 31.67
USD 5 31.35 31.67
USD 2-1 31 31.5
EUR 500-100 35.9 36.1
EUR 50 35.8 36.05
EUR 20-5 35.7 36.05
GBP 50 41.5 41.8
GBP 20-5 41.4 41.75
AUD 22.35 22.55
JPY 10,000-5,000 0.2865 0.2885
JPY 2,000-1,000 0.2865 0.2885
CNY 100-50 4.69 4.72
CNY 20-10 4.6 4.67
CNY 5-1 4.39 4.61
TWD 1.035 1.045
SGD 1,000 23.45 23.55
SGD 100-1 23.35 23.53
KRW 50,000-5,000 0.028 0.0283
KRW 1,000 0.025 0.0283
HKD 4.03 4.05
MYR 100-50 7.71 7.79
MYR 20-5 7.55 7.69
MYR 2-1 7.36 7.64
SEK 3.33 3.45
CHF 1,000 -100 31.7 31.95
CHF 50-10 31.6 31.95
NZD 21.8 21.95
CAD 23.6 24
NOK 3.6 3.71
DKK 4.7 4.82
PHP 1,000-50 0.59 0.64
PHP 20-10 0.3 0.64
VAM 0.00132 0.00143
IDR 0.00213 0.00228
INR 1000-20 0.43 0.47
INR 10-5 0.25 0.47
OMR 75 81.6
MMK 0.0202 0.0221
RUB 0.46 0.5
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.0031 0.0041
LAK 5k-1k 0.002 0.0041
ZAR 2.1 2.26
BHD 76 82.2
TRY 5.9 6.5
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0